Brunatas miljöpolitik

Brunata utvecklar och tillverkar mätare och relaterade produkter som bistår världen över med arbetet att minska utsläpp av både CO2 och spillvatten, samtidigt som de effektiviserar utnyttjandet av energi- och vattenförbrukningen. Att använda mätare säkerställer att den enskilda användaren uppmärksammas på sin resursförbrukning och på så sätt uppmanas att begränsa den så långt som möjligt.

Brunatas produkter har rykte om sig att vara miljövänliga på så sätt att de hjälper till att begränsa förbrukningen av i synnerhet olja, gas och vatten – resurser som det med tiden kommer att vara brist på. Vid förbrukning ger dessa resurser avfall som måste hanteras eller efterbehandlas på miljömässigt rätt sätt.

Miljöcertifiering
Genom vår miljöpolitik vill vi systematisera och dokumentera miljöarbetet för de produkter och åtgärder som vi använder. Detta omfattar både utveckling och produktion av mätare, övervakning och service av dessa, samt den avslutande bortforslingen av uttjänta mätare eller delar av dessa.


Brunata vill:

 • arbeta på att minska användandet av miljöbelastande råvaror
 • förbinda oss att minska energiförbrukningen och avfallsmängderna genom optimering av tillverkning och produktion, däribland:
  • arbeta på att minska miljöbelastningen orsakad av transporter (montering och service av mätare)
  • införa bästa tänkbara teknik där så är försvarbart och ekonomiskt möjligt
  • arbeta på att minska vår elförbrukning
 • kommunicera och samarbeta internt och externt kring de miljöfrågor som rör våra produkter och våra aktiviteter
 • främja medarbetarnas ansvarskänsla inför miljön
 • säkerställa efterlevandet av gällande lagar och bestämmelser inom miljöområdet
 • sortera vårt avfall, däribland bortforsla gamla mätare på försvarbart sätt

Med effekt 2 januari 2007 har Brunata uppnått miljöcertifiering i enlighet med bestämmelserna i DS/EN ISO 14001.

Miljöcertifikat

Miljöcertifieringen omfattar Brunatas aktiviteter i Danmark, Norge och Sverige.

 
 
 
Overlay

Brunata.dk collects statistics by using cookies. However, they do not reveal who you are, your name or your address. You can say 'no thanks to cookies' by clicking here, but we use a cookie to remember your request. If you want to avoid cookies altogether, you have to block cookies in your browser. Read more about cookies and how you block cookies Activate by clicking here.

This page need to use cookies to work as intended - You should not disable cookies at this moment.

This page works only with cookies - It is required to enable cookies if you want to use this page as intended.

Cookies are currently activated for this website. Activate
by clicking here.