Brunatas historia

Brunata är det företag på marknaden som har mest erfarenhet av värmefördelningsmätare.

Den första
avdunstningsmätaren
Den första 
avdunstningsmätaren tillverkades redan 1917. Mätarna byggde på den termoelektriska mätprincipen som lanserades genom företaget Kemp & Lauritzen. Några år senare hade en tysk tidning en artikel om värmefördelningsmätare där förbrukningen registrerades som förångning från en vätskefylld ampull som var monterad på radiatorn.

Masstillverkning av värmemätare
Den danske ingenjören Constantin Brun såg genast möjligheterna med denna mätare som gjorde det möjligt att fördela värmekostnaderna på ett rättvist och exakt sätt. 1935 grundade han ingenjörsföretaget Constantin Brun med syfte att dra nytta av dessa mätares potential. 1939 blev företaget ett aktiebolag och arbetade med tillverkning av mätare för
radiatorer, samt utveckling av värmemätningssystem för centralvärmeanläggningar.

Brunata etableras i Danmark
1950 grundade Constantin Brun A/S Brunata, tillsammans med ett schweiziskt företag. Företagsnamnet var en sammanslagning av de två företagsnamnen: Det danska BRUN och det schweiziska ATA blev BRUNATA. Redan från början var företaget inriktat mot den internationella marknadens möjligheter och bildade under 60-talet licensföretag i bland annat Tyskland. Från 1975 till 1990 ägdes Brunata a/s av Kosan-koncernen. Den 1 maj 1990 övertogs Brunata av den nuvarande ägaren, civilingenjör Jens Peter Fischer Hansen.

Nya företag i Europa
Under nittiotalet har internationaliseringen fortsatt och man har startat företag i Polen, Ungern, Bulgarien och Kina samt slutit samarbetsavtal i flera andra länder.

 
 
 
Overlay

Brunata.dk collects statistics by using cookies. However, they do not reveal who you are, your name or your address. You can say 'no thanks to cookies' by clicking here, but we use a cookie to remember your request. If you want to avoid cookies altogether, you have to block cookies in your browser. Read more about cookies and how you block cookies Activate by clicking here.

This page need to use cookies to work as intended - You should not disable cookies at this moment.

This page works only with cookies - It is required to enable cookies if you want to use this page as intended.

Cookies are currently activated for this website. Activate
by clicking here.