Brunatas produkter bidrar till att minska förbrukningen

Brunata är ett "cleantech"-företag inom mätning av naturresurser. Erfarenheter visar att om förbrukarna vet hur mycket värme m.m. de förbrukar, när de gör det och till vilket pris minskar förbrukning med 10-40 %. På så sätt kan mätning ändra folks beteende och på så sätt minska förbrukningen av naturresurser. Dessutom kan mätning minska vatten- och varmvattenspill genom att ge energileverantörerna data och kunskap att optimera driftkontrollen.


Kort sagt

  • Brunata ökar medvetenheten om resursförbrukningen genom faktiska mätningar och insamling av data
  • Brunata möjliggör mätning av energieffektiviteten och driftoptimering av vatten- och värmesystem
  • Brunata uppmuntrar till energibesparing genom att fakturera faktiskt uppmätt förbrukning

Goda grunder att välja moderna mätmetoder
Mätarna kan fjärravläsas utan att man behöver besöka bostaden eller företaget. Internetåtkomst är det enda som krävs för att kunna övervaka drift eller förbrukning. Läckage och andra avbrott kan omgående läsas av och åtgärder kan snabbt sättas in.

 

 
 
 
Overlay

Brunata.dk collects statistics by using cookies. However, they do not reveal who you are, your name or your address. You can say 'no thanks to cookies' by clicking here, but we use a cookie to remember your request. If you want to avoid cookies altogether, you have to block cookies in your browser. Read more about cookies and how you block cookies Activate by clicking here.

This page need to use cookies to work as intended - You should not disable cookies at this moment.

This page works only with cookies - It is required to enable cookies if you want to use this page as intended.

Cookies are currently activated for this website. Activate
by clicking here.