Avläsning på plats

Många av Brunatas mätare läses fortfarande av vid ett besök av vår servicetekniker som har med sig en elektronisk handterminal som används för avläsning av alla mätartyper. Fördelen för de boende är att avläsningen blir felfri och ger en utskrift av avläsningen med översikt över den totala förbrukningen för de enskilda mätartyperna.

Avläsning av Brunata Futura
När våra elektroniska fördelningsmätare ska läsas av kopplas en avläsningsenhet till mätaren och data överförs direkt till handterminalen. På så sätt undviks inmatningsfel. Den direkta dataöverföringen till handterminalen har även fördelen att avläsningen kontrolleras omgående. Handterminalen kontrollerar själv resultatet och ger serviceteknikern information om det finns avvikelser i avläsningen. Serviceteknikern tar därefter ställning till om avläsningen ska behållas eller om det ev. ska skrivas en kommentar. Kommentarer gås sedan igenom av kontorspersonalen på vårt lokala kontor innan räkningen tas fram.

Avläsning av förångningsmätare
Förångningsmätaren har två ampullglas som har olika färg. Det vänstra glaset visar förbrukning för föregående år medan det högra visar förbrukning för innevarande år. Det är alltså vätskeläget i det högra mätarglaset som ska läsas av. Brunatas servicetekniker läser av två tal på mätarens skala:

  • Själva avläsningen (höger sida)
  • Ett kontrollvärde (vänster sida)

Båda värdena matas in i handterminalen som omgående kontrollerar inmatningen.

 
 
 
Overlay

Brunata.dk collects statistics by using cookies. However, they do not reveal who you are, your name or your address. You can say 'no thanks to cookies' by clicking here, but we use a cookie to remember your request. If you want to avoid cookies altogether, you have to block cookies in your browser. Read more about cookies and how you block cookies Activate by clicking here.

This page need to use cookies to work as intended - You should not disable cookies at this moment.

This page works only with cookies - It is required to enable cookies if you want to use this page as intended.

Cookies are currently activated for this website. Activate
by clicking here.