14.11.2011

Brunata deltar i standardisering av värmemätare för hela Europa

Brunata är medlem i SIS, Swedish Standards Institute (svensk standard) och deltar även i Europasamarbetet under CEN, European Committee for Standardization, för framtagning av ny värmemätarstandard för nästa generations mätare. Standarden har beteckningen SS-EN 1434 och gavs ut i en första version 1997. Andra versionen gavs ut 2007 och nu pågår arbetet med den tredje utgåvan.

En Standard måste alltid vara aktuell och spegla sin tids behov. Smart Meter och Smart Metering är något som ofta nämns, men vad betyder det för en värmemätare? En smart mätare skall vara smart för energileverantören men framför allt för värmekunden och därför ägnas en stor del av arbetet med standarden åt att definiera funktioner i mätaren och kommunikation med mätaren för att göra den smart. En värmekund skall med hjälp av mätare kunna följa sin energiförbrukning men även få hjälp att minimera sin energikonsumtion.

En standard för värmemätare måste också följa utvecklingen av mobiltelefoner med användning av högre frekvenser så att mätaren varken stör eller blir störd av mobiltelefoner eller annan modern radiokommunikation. Dessa krav är en del av standarden och kallas EMC, Elektromagnetisk kompatibilitet.

Brunata deltar i både den tekniska kommittén (styrgruppen) och i arbetsgrupper för den nya värmemätarstandarden som ges ut tidigast under 2013.

 
 
 
Overlay

Brunata.dk collects statistics by using cookies. However, they do not reveal who you are, your name or your address. You can say 'no thanks to cookies' by clicking here, but we use a cookie to remember your request. If you want to avoid cookies altogether, you have to block cookies in your browser. Read more about cookies and how you block cookies Activate by clicking here.

This page need to use cookies to work as intended - You should not disable cookies at this moment.

This page works only with cookies - It is required to enable cookies if you want to use this page as intended.

Cookies are currently activated for this website. Activate
by clicking here.