Fördelningsräkning för företag

Företag som hyr sina lokaler och ägare och förvaltare av företagsfastigheter har naturligtvis intresse av att de förbrukade resurserna fördelas så exakt och rättvist som möjligt, samt att fördelningsräkningen tas fram exakt, enkelt och effektivt.

Företag eller lägenhet?
I princip är den enda skillnaden mellan företagsräkningar och lägenhetsräkningar för privatboende att lagstiftningen inte ställer upp lika många begränsningar för företagsräkningar. Det innebär att man i företagssammanhang har nästan obegränsad möjlighet att välja fördelningsnycklar för olika typer av gemensamma utgifter, som till skillnad mot ren energiförbrukning inte är lika lätt att mäta.

Företagsräkning – ett exempel
Ett bra exempel skulle kunna vara ett köpcenter. Här kan gemensamma kostnader som exempelvis fontäner, underhållning och mycket annat fördelas oerhört exakt efter olika fördelningsnycklar, som avtalats efter lokala förhållanden. Detta säkerställer att förvaltaren får en tydlig översikt över samt täckning för utgifterna. Samtidigt innebär det färre frågor från hyrestagarna.

Fördelar med att överlämna räkningarna till Brunata

 • Egen utvecklingsavdelning
  Att vi har en egen utvecklingsavdelning innebär att vi är flexibla och att våra kunder snabbt kan dra nytta av nya möjligheter inom området.
 • Omfattande kontrollsystem
  Med Brunatas omfattande kunskap kan vi säkerställa att det tas fram korrekta räkningar för rätt mottagare och inom rätt tid.
 • Specifikation av avgifter och moms
  Detta kan läggas till på räkningen för relevanta hyror och kommer även att framgå på översikten till förvaltaren.
 • Valfria fördelningsnycklar 
  Man kan fritt välja fördelningsnycklar för alla driftsutgifter och kontraktsmässiga avtal.
 • Kontrollistor
  Kontrollistorna innehåller fördelningstal för driftkostnader till förvaltaren. Listorna kan endera godkännas eller ändras innan räkningen tas fram. Listorna förhindrar dessutom missförstånd och obehagliga överraskningar. Observera: Om man så önskar kan Brunata leverera fördelningsräkningarna på endast 14 dagar, under förutsättning att vi har tillgång till alla nödvändiga siffror och upplysningar.
 
 
 
Overlay

Brunata.dk collects statistics by using cookies. However, they do not reveal who you are, your name or your address. You can say 'no thanks to cookies' by clicking here, but we use a cookie to remember your request. If you want to avoid cookies altogether, you have to block cookies in your browser. Read more about cookies and how you block cookies Activate by clicking here.

This page need to use cookies to work as intended - You should not disable cookies at this moment.

This page works only with cookies - It is required to enable cookies if you want to use this page as intended.

Cookies are currently activated for this website. Activate
by clicking here.