Brunata Futura - Elektronisk värmefördelningsmätare

Tack vare den patenterade mätprincipen kan Brunata Futura Heat skilja på värme som tillförs till radiatorn från värmeanläggningen (plusvärme) och värme som tillförs till radiatorn från omgivningen (minusvärme). Endast värmen från centralvärmeanläggningen registreras som förbrukning detta gör Brunata Futura Heat till världens mest exakta mätare.

Externa värmekällor sorteras bort
I enlighet med SS-EN 834 ska värmepåverkan från solljus, eldstäder eller andra värmekällor inte mätas. Därför arbetar alla andra
fördelningsmätare efter principen temperaturgränser eller "tröskelvärden" som anger mätarens startgränser, men så arbetar inte Brunata Futura Heat.

Exakt mätning och registrering
Även om principen med temperaturgränser fungerar tillförlitligt så är det kanske inte rimligt eller exakt, eftersom liten, men dock betydande, förbrukning inte mäts. Exempelvis i en lågtemperatursanläggning där mycket energi avges vid låg temperatur med hjälp av stora radiatorer; eller vid varma sommardagar då höga rumstemperaturer orsakar värmeupptagning och värmeavgivning som tillförs radiatorerna.

Rimlig mätning – endast förbrukning registreras
Brunata har en helt annan syn på saken: All upptagning och avgivning av värmeenergi ska mätas för att registrera den korrekt avgivna värmen som kommer från värmeanläggningen. Brunata Futura Heat är världens mest exakta elektroniska förbrukningsmätare eftersom den kan skilja på olika typer av värmeavgivning och värmeupptagning. All värmeavgivning registreras, men endast den värme som tillförs från värmeanläggningen, registreras som förbrukning.

Se datablad

Se typgodkännandeintyg

Se broschyr

Se användarinformation

 
 
 
Overlay

Brunata.dk collects statistics by using cookies. However, they do not reveal who you are, your name or your address. You can say 'no thanks to cookies' by clicking here, but we use a cookie to remember your request. If you want to avoid cookies altogether, you have to block cookies in your browser. Read more about cookies and how you block cookies Activate by clicking here.

This page need to use cookies to work as intended - You should not disable cookies at this moment.

This page works only with cookies - It is required to enable cookies if you want to use this page as intended.

Cookies are currently activated for this website. Activate
by clicking here.