EED - energieffektiviseringsdirektivet

Är ni medveten om

den nya EU lagstiftningen?

Framtidens förbrukningsmätning

måste fjärravläsas

The EU is working towards a greener future, and this means significant changes in consumption measurement. Among other things, all manual consumption meters must be replaced by 2027 at the latest by ones that can be read remotely. This is the next phase of the EU’s Energy Efficiency Directive (EED 2018) with the aim of improving our energy and resource savings. This is to be done, among other things, by giving consumers access to updated consumption data via apps or web portals. When residents can track their consumption, they can also more easily change their behaviour and reduce energy consumption. So the new regulations are fully in line with the shared focus on global energy resources and the UN’s Global Goals, and they will be introduced into Danish legislation during 2020.

Kort om EED

  • Energi, varmvatten och radiatormätare installerade efter 25 oktober 2020 måste kunna fjärravläsas.
  • Den 25 oktober 2020 ska alla förbrukningsmätare, dvs inklusive mätare som läses analogt läsas av minst två gånger per år och brukaren ska erhålla förbrukningsinformation lika ofta.
  • Från den 1 januari 2022 ska mätare som kan fjärravläsas, läsas av månadsvis och brukaren ska förses med förbrukningsinformation lika ofta.
  • Från den 1 januari 2027 ska man kunna fjärravläsa samtliga mätare. Därför måste mätare som inte kan fjärravläsas bytas ut senast innan den 31 december 2026. Undtag kan ges om det kan påvisas att det inte är kostnadeseffektivt att göra det.