Mätare

Pålitlighet

och noggrannhet

Mätare som är redo

för framtidens krav

The basis for accurate measurement of consumption and condition data is accurate and reliable meters. And Brunata is embracing the future in this area as well. Technologically, our meters are at the forefront in terms of accuracy, design and future-proof networking technology.

Radiatormätare

Elektroniska precisionsmätare installerade på varje värmekälla, såsom radiatorer.

Värmemängdsmätare

Avancerade elektroniska mätare som övervakar den totala värmeförbrukningen från alla källor. T ex i en lägenhet med golvvärme.

Vattenmätare

Pålitliga mätare som garanterar exakt och rättvis fördelning av vattenförbrukningen. Inbyggd säkerhet vid detektering av möjliga läckage, t ex rinnande toaletter eller annan konstant vattenförbrukning.

Elmätare

Kompakta elmätare för exakt mätning av elförbrukning och tillvalet att övervaka hela fastighetens elförbrukning.

Brandlarm

Ökar säkerheten med själv-diagnos och notifiering vid behov av batteribyte.

Fukt och temperaturmätare

Genom att mäta ett rums temperatur och luftfuktighet kan ett dåligt inomhusklimat undvikas och köldbryggor kan upptäckas.

CO2 mätare

Detects the room's CO2 level, temperature and relative air humidity. Important information for optimising a property's indoor climate.

Läckagesensorer

Sensitive meter that detects water and sends an alarm in the event of a leak. Can save the property huge costs by providing a timely warning.

Not sure

which meters to use?

Kontakta vår försäljningsavdelning för att ta reda på mer om våra mätare och vilka ni har behov av.

Kontakta oss nu