Integritetspolicy

Läs om vår integritetspolicy

och användning av cookies

Vi tar

er integritet på allvar

På Brunata tar vi alltid skyddet av er data på största allvar. Därför arbetar vi alltid med att kunna garantera att transparensen är god när det gäller hur vi hanterar data.

Läs om vår personliga data policy

Brunata som

dataframställare

På Brunata gör vi vårt yttersta för att hantera data så säkert som möjligt i enlighet med rådande lagstiftning och regler. Som del av EU:s nya dataskyddslag (GDPR), som trädde i kraft den 25 maj 2018, så har vi ett avtal mellan Brunata som framställare av data och våra kunder.

Dataavtalet är ett krav liksom Brunatas övriga försäljningsvillkor.

GDPR

deklaration

Brunata AB är en datahanterare för ett avsevärt antal kunder som definieras som dataframställare i GDPR. Datahanterare måste kunna förse nödvändig garanti för implemantation av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder på ett sådant sätt att hanteringen av data sker i enlighet med kraven i dataskyddslagen (Regulation (EU) 2016/679).

Enligt den årliga dataskyddsombudsrapporten har ledningen förberett denna GDPR deklaration.

Läs vår GDPR deklaration